Teenused

Teenused

Betoonpõrandad / Betoonitööd / Montaaž / Projekteerimine

Betoonpõrandad

Betoonpõrandad

Betoonpõrandate valamine koos ettevalmistustöödega. Estrich tasanduskihid – betooni valmistamine ja pumpamine objektil.

Betoonpõrandad

Betoonitööd

Vundamendid, estakaadid, tugimüürid, vahelaed, trepid jmt.

2

Montaaž

Raudbetoonelementide paigaldamine. Vahelaekoolrik-elementide montaaž.